O projekcie

Projekt pt. „Ekoinnowacje. Czysty zysk dla twojej firmy" realizowany w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna (Kategoria VI „Ekoinnowacje w ochronie środowiska”) na podstawie umowy nr 948/2013/Wn-50/EE-EE-KU/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany do października 2014 r.
Warsztaty

Najbliższe warsztaty: BIOGAZOWNIE 

1 - 2 grudnia 2014 r.

4 - 5 grudnia 2014 r.

 

Konferencje - ZAPISZ SIĘ!

KONFERENCJA - FARMY WIATROWE - 23.10.2014 r.

NIE CZEKAJ ZAREJESTRUJ SIĘ!

Materiały edukacyjne


Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych.

Aktualności


Podczas  posiedzenia  podkomisji sejmowej z dnia 25 listopada 2014r., pracującej nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, poseł Artur Bramora z klubu PSL zgłosił poprawkę prosumencką, która ma na celu wprowadzenie tzw. taryfy gwarantowanej na energię elektryczną wyprodukowaną w najmniejszych, przydomowych źródłach prosumenckich. Pod poprawką prosumencką podpisali się posłowie: Cezary Olejniczak – klub SLD oraz Jacek Najder z klubu TR - informuje Instytut Energetyki Odnawialnej.

Dodano dnia: 01 grudnia 2014

Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wynika z nich, że osiągnięcie 15-procentowego udziału OZE w polskim miksie energetycznym do roku 2020 wydaje się nadal możliwe. Z danych GUS wynika też, że wypełnienie przez Polskę założeń pakietu klimatycznego na 2020 r. obecnie byłoby już prawdopodobnie nierealne, gdyby nie produkcja energii z biomasy, z której pochodzi zdecydowana większość produkowanej w naszym kraju zielonej energii.

 

Dodano dnia: 01 grudnia 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę 6 ośrodków realizujących usługę doradczo-szkoleniową w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną. Celem usługi jest zwiększenie efektywności przedsiębiorstw w zakresie zużycia energii, a w dalszej perspektywie podniesienie ich konkurencyjności, rentowności i potencjału rynkowego. Doradztwo jest dofinansowane przez PARP w aż 70%. Na ten projekt Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła 2,75 mln zł.

Dodano dnia: 01 grudnia 2014

Komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła drugi przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Do siedziby Prezesa URE wpłynęło 487 ofert przetargowych.

Dodano dnia: 01 grudnia 2014

Energetyka odnawialna w Polsce ma przed sobą dobre perspektywy – przekonują autorzy raportu "Inwestycje w energetykę odnawialną w Polsce. Przegląd rynkowy dla inwestorów". Banki ponownie chcą finansować inwestycje w OZE, chociaż już na nowych warunkach.

Dodano dnia: 01 grudnia 2014

Szereg ważnych poprawek do projektu ustawy o OZE zaproponowano na posiedzeniu specjalnej podkomisji. Rząd zaproponował m. in. odkup energii od prosumentów za 100 a nie 80 proc. ceny rynkowej, są też propozycje ograniczenia współspalania biomasy z węglem. Czy net-metering jest korzystny?

Dodano dnia: 01 grudnia 2014

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję NAJNOWSZE TRENDY W EKOINNOWACJACH OZE – FARMY WIATROWE
Konferencja odbędzie się 23.10.2014 r. w Biskupcu

Dodano dnia: 18 września 2014

Łączna moc farm wiatrowych, które już posiadają pozwolenia na budowę na terenie Szkocji wynosi 5,7 GW, co oznacza około 12 mld dolarów nakładów inwestycyjnych. Na różnym etapie planowania lub oczekiwania na pozwolenia administracyjne są projekty o łącznej mocy 11,3 GW.

Co dalej z farmami wiatrowymi? 

Dlaczego na lądzie jak i u szkockich wybrzeży jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać farmy wiatrowe?

Dodano dnia: 17 września 2014

Koło Bydgoszczy powstanie duża farma fotowoltaiczna wyprodukowana  w niej energia zapewni "ekologiczny” prąd dla ponad 7000 gospodarstw domowych!

Sprawdź kto ją wybuduje?

Dodano dnia: 17 września 2014

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w ostatnim okresie -w latach 2013-2014, krytycznie oceniał kierunki prac nad rządowym projektem ustawy o OZE, zwracając uwagę na preferowanie w projektowanym systemie aukcyjnym rozwiązań odpowiadających najbardziej interesom dużych koncernów energetycznych.

Zobacz, jak wyglądało to tym razem?

 

Dodano dnia: 17 września 2014
Strona wyników:
[1] 2 ... 2

Organizator

Partner

Patronat honorowy

     Patronat medialny

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o.
Projekt pt. „Ekoinnowacje. Czysty zysk dla twojej firmy" realizowany w ramach programu priorytetowego Edukacja Ekologiczna (Kategoria VI „Ekoinnowacje w ochronie środowiska”) na podstawie umowy nr 948/2013/Wn-50/EE-EE-KU/D zawartej w Warszawie 23.12.2013 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: www.nfosigw.gov.pl.